Tietosuojatyöryhmän uusia lausuntoja

Julkaistu 2.5.2011

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä kokoontui 80. täysistuntoonsa Brysselissä 4.-5.4.2011. Tietosuojatyöryhmä antoi mm. lausunnon 10/2011 direktiiviehdotuksesta, joka koskee matkustajarekisterin (PNR) käyttöä lainvalvontatarkoituksiin, lausunnon 11/2011 henkilötietojen suojan tasosta Uudessa-Seelannissa ja lausunnon 12/2011 etähallittavista sähkömittareista (smart metering).

Lue lisää:

Documents adopted by the Data Protection Working Party 2011

Article 29 Data Protection Working Party - PRESS RELEASE 16.2.2011 - 80th meeting, 04-05 April 2011

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.