Komission päätös Israelin valtion tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä automaattisessa henkilötietojen käsittelyssä

Julkaistu 4.2.2011

Komission päätös, annettu 31 päivänä tammikuuta 2011, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 95/46/EY nojalla Israelin valtion tarjoaman henkilötietojen suojan riittävyydestä automaattisessa henkilötietojen käsittelyssä (tiedoksiannettu numerolla K(2011) 332).

Lue lisää Euroopan unionin virallisesta lehdestä L 27/39, 1.2.2011.