Artikla 29 mukaisen työryhmän kokous 10.-11.2.2011

Julkaistu 28.2.2011

Artikla 29 tietosuojatyöryhmä kokoontui 79. täysistuntoonsa Brysselissä 10.-11.2.2011. Tietosuojatyöryhmä antoi lausunnon 9/2011 elinkeinoelämän ehdottamasta tarkistetusta kehyksestä RFID sovellusten yksityisyyden suojaa ja tietosuojaa koskeville vaikutusten arvioinneille (00327/11/EN, WP 180).

Radiotaajuustunnistus (RFID) merkitsee uutta kehitystä tietoyhteiskunnassa, jossa tietoja automaattisesti käsittelemään pystyvät mikroelektroniikalla varustetut esineet tulevat olemaan osa jokapäiväistä elämää. Euroopan tietosuojaviranomaiset katsoivat voivansa tukea ehdotusta sen nykyisessä muodossa ja tunnustivat sen suuren työn, jonka toimialajärjestöt ja asiantuntijat, tutkijat ja yksittäiset yritykset eri puolella Eurooppaa ovat viime kuukausina tehneet tarkistaakseen arviointikehyksen. Avainkysymys on riskienhallinnan lähentymistapa, joka on olennaista yksityisyyden suojan ja tietosuojan vaikutusten arvioinnissa.

Lue lisää:

Opinion 9/2011

Article 29 Data Protection Working Party - PRESS RELEASE 16.2.2011 - 79th meeting, 10-11 February 2011

Tietosuojavaltuutettu osallistuu säännöllisesti tietosuojadirektiivin 29 artiklan mukaisen kansallisista tietosuojavaltuutetuista muodostetun työryhmän kokouksiin Brysselissä. Työryhmä on luonteeltaan neuvoa-antava ja toiminnassaan itsenäinen. Sen tavoitteena on mm. tutkia ja esittää tietosuojadirektiivin soveltamiseen ja tulkintaan liittyviä kysymyksiä. Työryhmä antaa tietosuojaan liittyviä lausuntoja ja suosituksia komissiolle.