28.1.2011 vietettävää eurooppalaista tietosuojapäivää koskeva artikla 29 työryhmän lehdistötiedote

Julkaistu 26.1.2011

(vapaa käännös)

"Jokaisella on oikeus häntä koskevien henkilötietojen suojaan"
Euroopan unionin perusoikeuskirjan 8 artikla.

"Henkilötietojen suojalla on olennainen merkitys ihmisen nauttimassa yksityiselämän ja perhe-elämän kunnioituksessa ...
Euroopan ihmisoikeustuomioistuin, case S. ja Marper v. the United Kingdom, § 103

Tammikuun 28. päivänä 2011 Euroopan komissio, Euroopan neuvosto ja sen jäsenvaltiot juhlivat tietosuojapäivää viidennen kerran.

Tietosuojakysymykset ja niiden rajat ylittävä ulottuvuus ovat aina läsnä ihmisten elämässä - työssä, heidän suhteissaan viranomaisiin, terveydenhoidon alalla, heidän ostaessaan tavaroita tai palveluita ja matkustaessaan tai surffaillessaan internetissä.

Monet ihmiset eivät kuitenkaan tunne tietosuojakysymyksiä, vaan ovat tietämättömiä oikeuksistaan. Lisäksi tietosuoja ei yleensä ole tärkeässä osassa koulujen ja yliopistojen opinto-ohjelmissa.

Tietosuojapäivän 2011johdosta järjestetään tapahtumia paitsi Euroopassa myös muualla maailmassa. Tavoitteena on lisätä tietoisuutta tietosuojasta ja informoida ihmisiä heidän oikeuksistaan ja niistä hyvistä käytännöistä, joiden ansiosta he voivat käyttää oikeuksiaan tehokkaammin. Tietosuojapäivä tarjoaa ihmisille mahdollisuuden tulla tietoisemmiksi henkilötietojen suojasta ja siihen liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista.

Euroopan neuvoston pääsihteeri Thorbjørn Jagland ja Euroopan komission varapuheenjohtaja Viviane Reding ovat päättäneet tarttua tilaisuuteen järjestää korkean tason yhteisen tapahtuman yhdistääkseen voimansa ja edistääkseen perusoikeutta tietosuojaan.

Tietosuojapäivänä juhlitaan myös yksilöiden suojelua automaattisessa henkilötietojen käsittelyssä koskevan Euroopan neuvoston yleissopimuksen 30-vuotista taivalta. Se tunnetaan nimellä "yleissopimus108”, ja se avattiin allekirjoitettavaksi 28 päivänä tammikuuta 1981. Tämä yleissopimus on yksityisyyden ja henkilötietojen suojan kulmakivi Euroopassa. Sen on ratifioinut 43 Euroopan neuvoston jäsenvaltiota ja se on kaikkien maailman maiden allekirjoitettavissa. Yleissopimuksen uudistamisprosessi on juuri käynnistetty. Tapahtuma 28. tammikuuta 2011 käynnistää myös asiaan liittyvän julkisen kuulemisen. Euroopan unionin 1995 direktiivi (henkilötietodirektiivi) on kehittänyt sopimuksen periaatteita edelleen silmällä pitäen yhteisen oikeudellisen lähestymistavan luomista sen jäsenvaltioille. Euroopan komissio julkaisi marraskuussa 2010 tiedonannon "Kokonaisvaltainen lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa". Lainsäädäntöehdotukset se tekee myöhemmin ensi vuonna.

Tehokas tietosuoja on keskeisessä asemassa Euroopan unionin ja Euroopan neuvoston toiminnassa. Tehokas tietosuoja on vapaan tiedonkulun edellytys. Se auttaa Internet-taloutta menestymään muuttaen perinteisiä liiketoimintamalleja ja se edistää
maiden ja niiden taloudellisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin nykyaikaistamista. Kansainvälisesti sovittavissa vähimmäisvaatimuksissa on löydettävä oikea tasapaino turvallisuuden ja yksityisyyden välillä välttämättömän henkilötietojen suojan varmistamiseksi ja tuettava nykypäivän globalisoituneessa maailmassa välttämätöntä vapaata tiedonkulkua.

Maailmanlaajuinen perusoikeus henkilötietojen suojaan on elintärkeä jokaisen demokraattisen yhteiskunnan kehitykselle ja kestävyydelle ja tarjoaa lisätakuun muiden perusoikeuksien ja – vapauksien tehokkaalle käyttämiselle.

Euroopan komissio ja Euroopan neuvosto katsovat eteenpäin juhliessaan tämän yleissopimuksen 30-vuotista taivalta ja tutustuessaan Euroopan komission äskettäisiin ehdotuksiin vuoden 1995 direktiivin tarkistamisesta 4. marraskuuta 2010 esitetyssä tiedonannossa "Kokonaisvaltainen lähestymistapa henkilötietojen suojaan Euroopan unionissa”. Seuraamalla lainsäädäntöehdotuksia myöhemmin ensi vuonna ja ”yleissopimuksen 108” tarkistamista, vuosi 2011 voidaan nähdä muutoksena tietosuojan maisemassa sekä Euroopan unionissa että sen ulkopuolella.

News/Press Releases 2011:
Joint High Level meeting on Data Protection “Data protection (30 years later): from European to international standards”