Sivukartta | Teksti- ja tulostusversio
Suomi | Svenska | English
Rekisteröidyn oikeudet | Tietoa rekisterinpitäjälle | Ratkaisut | Kysyttyä | Oppaat | Lomakkeet | Lait | Tehtävät | Kansainvälinen yhteistyö |  


Etusivu > Lomakkeet > Tunnistamistietojen käsittelyyn liittyvät ilmoitukset tietosuojavaltuutetulle >

Tunnistamistietojen käsittelyyn liittyvät ilmoitukset tietosuojavaltuutetulle

(436kB) Ennakkoilmoitus tunnistamistietojen käsittelyn aloittamisesta
pdf

(414kB) Selvitys muutoksista tunnistamistietojen käsittelyssä
pdf

(413kB) Selvitys tunnistamistietojen manuaalisesta käsittelystä (vuosi-ilmoitus)
pdf

Opas: Yhteisötilaajan oikeus käsitellä tunnistamistietoja väärinkäytöstapauksissa
TietosuojaperiaatteemmePalaute
Dataombudsmannens byrå Tietosuojavaltuutetun toimisto