Sidkarta | Textversion
Suomi | Svenska | English
För registrerade | För registeransvariga | Avgöranden | Frågor | Broschyrer | Blanketter | Lagar | Uppgifter | Internationellt samarbete |  


Första sidan > Aktuellt > Nyheter år 2007 > EU-möte XV Case Handling Workshop i Helsingfors 23.4. - 24.4.2007 >

EU-möte XV Case Handling Workshop i Helsingfors 23.4. - 24.4.2007

EU-möte XV Case Handling Workshop i Helsingfors 23.4. - 24.4.2007

Offentliga delar:

10.00 – 10.15
Welcome speech by Outi Mäkelä,
Member of the Administration Committee, the Finnish Parliament

10.15 – 10.30
Opening of the workshop by Reijo Aarnio,
Data Protection Ombudsman of Finland

10.30 – 10.45
The legislator’s view of data protection and the parliament’s co-operation with the Data Protection Ombudsman
Ossi Lantto, Finnish Parliament
Counsel to the Administration Committee

10.45 – 11.00
Presentation of the Finnish Data Protection Authorities
Heikki Huhtiniemi - Finland

Mera information på finska
Våra dataskyddsprinciperRespons
Dataombudsmannens byrå Tietosuojavaltuutetun toimisto