Sivukartta | Teksti- ja tulostusversio
Suomi | Svenska | English
Rekisteröidyn oikeudet | Tietoa rekisterinpitäjälle | Ratkaisut | Kysyttyä | Oppaat | Lomakkeet | Lait | Tehtävät | Kansainvälinen yhteistyö |  


Etusivu > Kysyttyä > Kameravalvonta >

Kameravalvonta

Onko kameravalvonta henkilötietojen käsittelyä?

Tallentavaa kameravalvontaa harjoittavan tulee huomioida toiminnassaan henkilötietolain asettamat vaatimukset. Talletetut kuvat ja ääni ovat henkilötietolaissa tarkoitettuja henkilötietoja, jos luonnollinen henkilö on niistä tunnistettavissa. Tallentavaa kameravalvontaa harjoittava käsittelee henkilötietoja kamerajärjestelmän avulla ja on henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä. Tallenteiden säilytysajalla ei ole vaikutusta siihen, tuleeko henkilötietolaki sovellettavaksi. Tallentavaa kameravalvontaa harjoittava on henkilötietolaissa tarkoitettu rekisterinpitäjä, vaikka tallenteet säilytettäisiin vain tunnin ajan ennen tallenteen päälle nauhoitusta.

Henkilötietolaissa tarkoitetun henkilörekisterin muodostavat jollekin alustalle talletetut tiedot. Jos kameravalvontajärjestelmä ei ole tallentava eikä henkilötietoja muutenkaan kerätä järjestelmän avulla, henkilötietolaki ei tule sovellettavaksi. Kts. opas Kameravalvonnan yksityisyyden suoja ja henkilötietojen käsittely.
TietosuojaperiaatteemmePalaute
Dataombudsmannens byrå Tietosuojavaltuutetun toimisto