Sidkarta | Textversion
Suomi | Svenska | English
För registrerade | För registeransvariga | Avgöranden | Frågor | Broschyrer | Blanketter | Lagar | Uppgifter | Internationellt samarbete |  


Första sidan > Internationellt samarbete > Länkar >

Länkar

A) Europeiska dataskyddsmyndigheter

Austria
Belgium
Chypre
Czech Republic
Denmark
Estonia
France
Germany (Berlin)
Germany (Federal DP Commissioner)
Greece
Guernsey
Hungary
Iceland
Ireland
Isle of Man
Italy
Jersey
Latvia
Liechtenstein
Lithuania
Luxemburg
Malta
Monaco
Netherlands
Norway
Poland
Portugal
Romania
Slovakia
Spain
Sweden
Switzerland
United Kingdom

B) Andra dataskyddsmyndigheter

Argentina
Australia
California
Canada
Hong Kong
Japan
Korea
New Zealand
Thailand
Våra dataskyddsprinciperRespons
Dataombudsmannens byrå Tietosuojavaltuutetun toimisto