Sidkarta | Textversion
Suomi | Svenska | English
För registrerade | För registeransvariga | Avgöranden | Frågor | Broschyrer | Blanketter | Lagar | Uppgifter | Internationellt samarbete |  

TERMER
Registrerad är en person vars personuppgifter behandlas.
Den registeransvariga behandlar dessa uppgifter.
Mera termer

Banneri_sv.jpg

Till barn och ungaDataskydd i Finland

Aktuellt

Dagen för patientens rättigheter 2014
8.4.2014 Mera om detta >>
Europaparlamentet röstade för rapporterna gällande den allmänna dataskyddsförordningen och direktivet i plenum
13.3.2014 Mera om detta >>
Dataombudsmannens byrå utreder ett ärende där räkningar som påståtts vara obefogade sänts till minderåriga
28.2.2014 Mera om detta >>
Heljä-Tuulia Pihamaa till byråchef för tiden 1.2.- 31.12.2014
13.2.2014 Mera om detta >>
DATASKYDDSDAG 2014 – Fråga om dataskydd på dataombudsmannens chat!
23.1.2014 Mera om detta >>

Andra nyheter
SÅ HÄR BER DU OM RÅD
Rådfråga byrån.

Telefonrådgivning:
må-to kl. 9-11 och 13-15
fre kl. 9-12
029 56 16670

KONTAKT
Dataombudsmannens byrå


Besökadress: Bangårdsvägen 9, 6:e vån
00520 Helsingfors

Postadress: PB 800
00521 Helsingfors

Växel: 029 56 66700

Fax: 029 56 66735
Byrås e-post: tietosuoja@om.fiVåra dataskyddsprinciperRespons
Dataombudsmannens byrå Tietosuojavaltuutetun toimisto